Derek Harvey: Enciklopedija životinja

Knjiga o životinjama podijeljena je na poglavlja o sisavcima, pticama, vodenim životinjama, beskralježnjacima te gušterima i vodozemcima a sadrži niz članaka sa osnovnim podacima i zanimljivostima kao i posebnostima koje se odnose na njihov izgled, ponašanje, prehranu i razmnožavanje. Svaki članak bogato je ilustriran a sadrži i brzi kviz – nekolicinu pitanja sa rješenjima na kraju knjige. Postoje rječnik i kazalo.
 
vidi katalog >