Fatimah Sharaf al-Din: Ibn Batuta

Putopisna slikovnica prati najpoznatijeg arapskog istraživača srednjeg vijeka na njegovu putovanju po Aziji, Africi i Europi koje je trajalo dvadeset i devet godina. To opsežno putovanje (vremenski i prostorno) pravi je poduhvat za 14. stoljeće budući da su jedina dostupna “prijevozna sredstva” bile deve, magarci ili konji, a na moru jedrenjaci. Radoznao Ibn Batuta putovao je kako bi upoznao nove krajeve, ljude, njihovu kulturu i običaje, a ne zbog tada uobičajenih razloga (hodočašće, trgovina ili školovanje). Zanimljive ilustracije, istaknute na Časnoj listi Međunarodnog vijeća za dječju knjigu, u osnovi čine pojednostavljeni kartografski prikazi koji su upotpunjeni građevinama i osobama koje je Ibn Batuta putem susretao.
 
vidi katalog >