Snježana Husić: Kontesa Barica

Maštovito ilustrirana slikovnica za djecu predškolske dobi u kojoj će oni naučiti kako se živjelo u starom Zagrebu prije tristo godina. Upoznat će mladu Baricu Cintek, udovicu, koja je, kao i većina žena tada, teško radila i zarađivala za život. Bilo je to vrijeme kada nije bilo tramvaja, električne struje, nebodera ni televizije. Putovalo se jašući na konjima, magarcima i mazgama. Ljudi su se bavili trgovinom i zanatima od kojih su danas mnogi izumrli. Nije bilo hladnjaka pa će djeca naučiti kako su čuvali hranu i čime su se hranili. Nije bilo ni šibica za zapaliti vatru, a vatra je gorjela u svakoj kući pa je često dolazilo do požara. Barica je bila pekarica i piljarica, prodavala je hranu na tržnici. Bila je lijepa i mnogi su joj se udvarali. No ljepota je mnogim ženama stvarala neprilike, pogotovo ako su bile vrijedne i poštene. Ako su se kome zamjerile vrlo lako su proglašavane vješticama. Tako je i Barica bila optužena da je vještica. Srećom, oslobođena je.
 
vidi katalog >