Božena Ratkaj: Zabavni pokusi iz fizike

Knjiga sadrži 50 jednostavnih pokusa iz raznih područja fizike a obuhvaćeni su sila i tlak, elektricitet i magnetizam, titranje i zvuk te svjetlost i toplina. Svaki pokus sadrži popis potrebnog pribora, opis izvođenja popraćen fotografijama i objašnjenje rezultata. Zbirka je namijenjena učenicima osnovne škole, predškolcima, učiteljima, odgojiteljima i roditeljima.
 
vidi katalog >