Carnovsky: Iluminatura

Iluminatura je knjiga o raznolikim staništima diljem svijeta te o životinjama i biljkama koje ih nastanjuju. Predstavljeno je deset staništa: kišna šuma, pustinja, jezero, gorje, more, šuma, tajga, rijeka, greben i ravnica. Daju se ključne činjenice o svakom staništu i ukratko opisuju neke od životinja aktivnih danju i neke od noćnih životinja. Svako stanište predstavljeno je velikom ilustracijom koju istražujemo pomoću trobojnog filtera: gledajući kroz zeleni filter uočavamo biljke, crveni filter otkriva nam životinje aktivne danju a plavi filter, noćne i sumračne životinje.
 
vidi katalog >