Derek Harvey: Čudesna priroda

Knjiga o životinjama koje se u životinjskom svijetu ističu nekim svojstvima i osobinama. U uvodnom dijelu daje se pregled bioma odnosno životnih staništa, navode se pripadnici beskralježnjaka i kralježnjaka i razmatraju opća svojstva živih bića: rast, hranjenje, razmnožavanje, kretanje, opažanje, komuniciranje. U četiri posebne cjeline obrađene su životinje koje se ističu po građi tijela te svojstvima i postignućima u pogledu brzine, snage, spretnosti, načina života, prilagodbe, komunikacije, razvijenosti osjetila. Za svaku životinju navode se podaci o staništu, prehrani i posebnim osobinama. Knjiga sadržava pojmovnik. 
 
vidi katalog >