Jasminka Tihi-Stepanić: Priča o ribaru i zlatnoj ribici

Zlatna ribica obično ispunjava želje onome tko je uhvati. U ovoj priči događa se suprotno. Zlatna ribica očekuje da se njoj ispuni jedna jedina, ali vrlo važna želja o kojoj ovisi njen život. Naime, ona zamoli ribara je da je prebaci brodom u toplije, Jadransko more, jer se ocean u kojem trenutno živi suviše ohladio zbog klimatskih promijena! I doista, ribar zajedno sa svojom ženom i ribicom kreće na put, a kad stigne na odredište, na otok Mljet, ribici podari slobodu, a on nastavi živjeti zadovoljno i sretno u čistom i prirodnom okolišu. Slikovnica ekološke tematike i koloristički bogatim ilustracijama dočarava najmlađima važnost očuvanja prirode za dobrobit svih živih bića.
 
vidi katalog >