Nicola Jane Swinney : Sanjarenje o konjima

Pregled pasmina konja u ovoj se knjizi prati u ilustriranim poglavljima koja obuhvaćaju najstarije pasmine konja, divlje konje i ferale, američke konje te konje iz cijeloga svijeta. Za svaku pasminu navode se porijeklo, osnovne činjenice (visina, boja, karakter, upotreba konja) i posebna obilježja konja te pasmine. Kazalo pojmova olakšava snalaženje u knjizi.
 
vidi katalog ->