Vlatka Lamot Lajšić: Julikina kuharica iz Samobora

Kuharica za djecu sadrži recepte i osnove zdrave prehrane, povezane zanimljivom pričom. Glavna junakinja priče, djevojčica Julika, upućuje osnovnoškolce koji žele naučiti kuhati u pripremanje ukusnih i zdravih obroka. Knjiga je ilustrirana fotografijama nastalima na dječjim radionicama kuhanja a osim djeci bit će zanimljiva i roditeljima navodeći ih da kuhajući s djecom kvalitetno provode zajedničko vrijeme.
 
vidi katalog >