Tina Rae : O.K. je ne biti O.K.

Na pitanje: „Kako si?” odgovor ne mora uvijek biti: „Dobro sam.” Tomu poučava vodič za poboljšanje života djece i mladih u kojem su izloženi najčešći problemi i izazovi s kojima se susreću današnji tinejdžeri. Vodič nudi učinkovita rješenja, vježbe i praktične savjete kako jačati otpornost, brinuti se o sebi, opustiti se i razvijati pozitivan stav. Problemi na koje se usmjerava su: stres, tjeskoba, zabrinutost, poremećaji u prehrani, depresija, ADHD, perfekcionizam, opsesivno-kompulzivni poremećaj, vršnjačko nasilje, diskriminacija. Posebna pozornost posvećena je i izazovima društvenih mreža, sigurnosti na internetu te predodžbi o vlastitom tijelu. Na kraju knjige nalaze se i savjeti za roditelje, skrbnike i učitelje te popis korisnih mrežnih stranica i brojeva telefona, poput ureda pravobranitelja za djecu, udruge Hrabri telefon, Plavi telefon, Mali zmaj ...
 
vidi katalog->