Avantura u muzejima

Pokušavši obuhvatiti veće i manje muzeje te zastupiti sve dijelove Hrvatske, autorice u knjizi daju pregled najzanimljivijih 38 muzeja, poredavši ih abecednim redom. O svakom je muzeju napisan kratki povijesni pregled, koje zbirke čuva i na koji način. Vodič je bogato fotografski opremljen, pri čemu je uz svaku fotografiju označeno pripada li arheološkoj, umjetničkoj, tehničkoj, povijesnoj, etnografskoj, prirodoslovnoj ili regionalnoj zbirci. Na kraju je i rječnik stranih i manje poznatih riječi.

vidi katalog >