Violeta Babić: Knjiga za djevojke i njihove dečke

Vodič za mlade na pragu spolnog života, sadrži informacije o sigurnom seksu - očuvanju zdravlja i zaštiti od spolno prenosivih bolesti te sprečavanju trudnoće. Na primjeren način obrađene su sljedeće teme: kontracepcija, trudnoća, pobačaj, posjet ginekologu i spolno prenosive bolesti. U prilogu je rječnik pojmova.
vidi katalog >