Zdravko Dolenec : Ugrožene i zaštićene ptice Hrvatske

U priručniku je, prema odabiru autora, dan pregled 50 vrsta ugroženih i zaštićenih ptica te onih koje bi to mogle postati. Navedene vrste podijeljene su u kategorije sigurnosnoga statusa na kritično ugrožene, ugrožene, rizične, niskorizične, najmanje zabrinjavajuće, nedovoljno poznate i regionalno izumrle. Na kraju se nalazi popis latinskih i narodnih naziva ptica prema njihovoj sistematskoj pripadnosti. Priručnik je namijenjen izletnicima, ljubiteljima prirode i svima koje zanimaju ptice u našim krajevima.

vidi katalog >