Petar Mladinić : Čudesni svijet matke

Namjera je autora populariziranje matematike kroz matematizaciju svakodnevnih situacija u kojima se učenici nalaze, prikazanih u obliku stripa. Knjiga je nastala na temelju višegodišnje rubrike na zadnjoj stranici časopisa za mlade matematičare Matka. Stripovi u knjizi osmišljeni su kao zgode i mozgalice skupine učenika u jednoj školi, u obliku razgovora kroz koji se postavlja matematički problem. Zadatci variraju u složenosti te ih mogu rješavati učenici viših razreda osnovne škole, kao i oni srednjih škola.
 
vidi katalog ->