Bajkarice : junakinje iz narodnih predaja cijelog svijeta

Knjiga sadrži dvadesetosam narodnih priča i bajki sakupljenih diljem svijeta, sa ženskim likovima kao glavnim junakinjama. Poglavlja su podijeljena prema zemljopisnom porijeklu priča: Hrvatska, Europa, Azija, Sjeverna i Južna Amerika, Afrika, Australija i Indonezija. Priče su označene preporučenom minimlanom dobi slušatelja, no namijenjene su svima, dječacima i djevojčicama. Svaka priča na kraju ima kratku informaciju o porijeklu te još pokoju zanimljivu crticu.

 
vidi katalog ->