Steven Johnson : Kako smo došli dovde : šest inovacija koje su stvorile suvremeni svijet

Svaka inovacija počinje problemom koji treba riješiti. Inovacije opisane u ovoj knjizi pripadaju svakodnevnici, naviknuli smo se na njih i doživljavamo ih zdravo za gotovo, stoga nam autor nudi nove poglede na velike ideje. Inovacije između ostalog uzrokuju i niz lančanih reakcija, koje u konačnici oblikuju naš svijet. Steven Johnson opisuje šest ključnih inovacija koje su stvorile naš današnji svijet, a to su staklo, hladnoća, zvuk, čistoća, vrijeme i svjetlo.

 
vidi katalog ->