Daniele Aristarco : Božanstvena komedija

''Knjiga kojom se kroz mračnu šumu prolazi neprestano pjevajući životu.'' Djelo nadahnuto ''Božanstvenom komedijom'' Dantea Alighierija nastalo povodom 700 godina od njegove smrti. Autorica kroz vlastite komentare i objašnjenja približava ''Božanstvenu komediju'' mladim čitateljima, dok je Marco Soma jednako tako predočava ljepotom ilustracija. Knjiga je popraćena i citatima iz stihova ''Božanstvene komedije'', a na kraju sadrži kazalo i bilješke o autorima. Namijenjena je djeci i mladima više osnovnoškolske dobi.

 
vidi katalog ->