Nina Vađić, Ana Kadoić : Djevojčica s balonima

Priča o ljubavi i radosti koja se prenosi s generacije na generaciju. Otac i kći glavni su likovi priče o njihovim zajedničkim životnim trenutcima, koji su sigurna, lijepa utočišta i u teškim žvitornim situacijama. Ovu neveliku ilustriranu knjigu mogu čitati djeca i odrasli.

 
vidi katalog >