Felipe Fernandez-Armesto: Tragači

Prve migracije naših prapredaka iz Istočne Afrike u nova okruženja i način na koji su dospjeli do svih kontinenata još uvijek su obavijene velom tajni. Sigurno je samo da su bili vođeni "tragačima" čija je žeđ za novim bila veća od strahova pred nepoznatim. Istom su žeđi bili vođeni i svi slavni kao i nepoznati tragači Nove ere čije pokušaje i promašaje, u kontekstu kulture, tehnologije i politike pripadajućeg doba iznosi autor ove poučne i zanimljive povijesti.

vidi katalog >