Slavoj Žižek: Druga smrt neoliberalizma

Neoliberalizam je u 21. stoljeću umro najmanje dvaput: prvi put 11. rujna, kao politička doktrina, a drugi put s financijskom krizom 2008. kao ekonomska teorija, dakle u skladu s poznatom Marxovom korekcijom Hegela, prema kojoj se velike povijesne pojave događaju dva puta, "jedanput kao tragedija, drugi put kao farsa". Istražujući tu drugu smrt i moguće opcije, umjesto lažne alternative "kapitalizam ili socijalizam", Žižek odabire – komunizam! Budući da ni slobodno tržište više ne može bez države, jedino rješenje je ponovno prisvajanje "zajedničkih dobara". Temeljni uzor ovdje su pobunjeni haićanski robovi koji su ideje Francuske revolucije shvatili ozbiljnije od samih Francuza.
vidi katalog >