Aleksandar Radiščev: Putovanje iz Peterburga u Moskvu

Oponašajući tada popularan žanr europskih predromantičara, Radiščev je svojim putopisom uspješno zaobišao cenzuru i 1790. u samizdatu uspio objaviti, zapravo, prosvjetiteljski tekst kojim raskrinkava tadašnju rusku vlast, državno uređenje te ukazuje na poniženja i nepravde koje su trpjeli obespravljeni seljaci. U putopisu je topografski ponovio putovanje tadašnje carice Katarine II. koje je poduzela ne bi li se divila gospodarskom i društvenom "procvatu" Rusije. Djelo je ubrzo raskrinkano od strane državnih cenzora, a Radiščev osuđen na progonstvo u Sibir. Putovanje iz Peterburga u Moskvu u ruskim se knjižarama pojavilo tek 1970. godine.

vidi katalog >