Cvjetko Milanja: Hrvatsko pjesništvo : 1900.-1950.

Prva knjiga u nizu o hrvatskom pjesništvu 20. stoljeća, koji je zamišljen kao ekstenzivan prikaz glavnih poetičkih u stilskoparadigmatskih praksi, ne zanemarujući pritom ni kontekst, književno polje, pri čemu se dolična pažnja željela posvetiti i "veličinama malenih". Način tematiziranja i opisa ne slijedi jednu strogu metodičku orijentaciju a razvidne su i određene polemičke intonacije. Razvrstavanje po poglavljima (neposredni nagovjestitelji; kanonizatori moderne; rušitelji kanona; katoličko pjesništvo; tradicionalisti) imalo je ambiciju predočiti posebnosti pjesništva hrvatske moderne, a ne samo pukog kompozicijskog rasporeda knjige.

vidi katalog >