Hrvoje Turković: Nacrt filmske genologije

Temeljena na Turkovićevu radu na enciklopedijskoj natuknici za Filmsku enciklopediju iz 1985. godine, ova je knjiga izvorni znanstveni rad koji se bavi filmskom genologijom kao znanošću o razvrstavanju filmova. Pisana udžbeničkim stilom, sastavljena je od dvije veće cjeline od kojih prva čini uvod u opću filmsku genologiju, gdje se tumače funkcije klasifikacije filmova te obilježja i tipovi njihova razvrstavanja, dok je druga cjelina sustavna razrada pojmova filmskog roda, vrste i stila.

vidi katalog >