Ivan Meštrović: Michelangelo

Studija Ivana Meštrovića, umjetnika iznimnog kiparskog opusa, o velikom Michelangelovom renesansnom umjetničkom geniju. S obzirom da mu Meštrović pristupa upravo iz umjetničke pozicije, on se više fokusira na njegovu stvaralačku stranu i snagu, dok se tek ponegdje dotiče Michelangela kao čovjeka. Progovara o njegovu stvaralaštvu, navodi glavna razdoblja njegova rada, analizira njegova djela, stil, objašnjava povijesni kontekst... Knjiga sadrži i ilustracije Michelangelovih djela. U pogovoru Tonka Maroevića navedeno je da je Michelangelo Meštrovićeva "prva ljubav i gotovo opsesija" kojoj se on vraća još od 1926, kada je napisao i objavio u časopisu "Nova Evropa", prvi esej o njemu.

vidi katalog >