Nino Raspudić: Jadranski (polu)orijentalizam

Književno-kritičko djelo, šira analiza talijanskoga diskursa o Hrvatima i Hrvatskoj. U njemu autor opisuje postojanje dominantnih modela prikazivanja Hrvata u talijanskoj književnosti. Književne "slike" razmatra dijakronijski i problemski u okviru suvremene književne teorije, a kako se u velikom dijelu talijanske književne tradicije odnos zapadne prema istočnoj obali Jadrana prikazivao kao odnos nadmoći (političke, ekonomske, civilizacijske ...), autor se prvenstveno oslanja na postkolonijalnu kritiku.

vidi katalog >