Dalibor Cikojević: Posljednja violina Niccoloa Amatija

Ovaj roman je prošireno izdanje autorova već objavljenog djela "Violina", nadopunjeno fotografijama i povijesnim dokumentima. U romanu se miješaju fikcija i povijesna stvarnost o nastanku jedne violine u 17. stoljeću u radionici Niccoloa Amatija i njenom putu kroz povijest i živote poznatih violinista kao što su Paganini i Kreisler, sve do naših dana. Također je prikazan i znatan utjecaj ove violine na život obitelji Katunarić - Petar Katunarić, uspješan bankar, želi da i njegov sin Stjepan krene njegovim stopama, dok on mašta o tome da postane svjetski poznat violinist.

vidi katalog >