Darko Dukovski: Ozrcaljena povijest

Udžbenik i priručnik za studente i nastavnike povijesti djelomice se oslanja na autorov priručnik "Usud Europe: Pandorina kutija europska" (1999). Kako sam autor navodi, namjera mu je objasniti i ozrcaliti sporne društvene, gospodarske i političke mehanizme i procese koji su učinili Europu onakvom kakva je danas, uz promišljanje njezine moguće budućnosti. Knjiga je podijeljena u dva dijela i unutar njih su glavna poglavlja: Uvod: Pandorina kutija europska; Europsko naslijeđe od Berlinskog kongresa do 1914: povijesne poveznice; Usporednost uspona i padova; Europa između nada i razočaranja; Europska politika nasilja i mržnje: politički terorizam; Duhovno-vjerska vertikala Europe: put prema ekumeni. U njima se, pored govora o političkim sustavima, ratovima, hladnoratovskim procesima, globalizaciji, ratu u Jugoslaviji i sl., nalaze i izlaganja o znanosti, tehnici, filozofiji, književnosti, kulturi i supkulturi, sportu, komunikaciji i medijima te o modi i pomodarstvu Europe 20 st. Iako koncipirana kao sveučilišni priručnik, namijenjena je svima zainteresiranima za ove povijesne sadržaje.

vidi katalog >