Davor Šalat: Posrtanje za alibijem

Antologijski izbor pjesama hrvatskih pjesnika sadrži pjesme dvadesetero hrvatskih pjesnika, nastalih u prvoj dekadi ovog stoljeća. Među njima zastupljeni su radovi pet pjesnikinja: Jozefine Dautbegović, Vesne Parun, Lane Derkač, Gordane Benić i Dorte Jagić te petnaestorice pjesnika: Zvonimira Mrkonjića, Slavka Mihalića, Danijela Dragojevića, Jakše Fiamenga, Delimira Rešickog, Ivana Hercega, Ervina Jahića, Marka Pogačara, Gojka Sušca, Borbena Vladovića, Branimira Bošnjaka, Ivana Rogića Nehajeva, Seada Begovića, Miroslava Kirina i Slavka Jendrička, od kojeg je autor posudio stih za naslov antologije. Osim toga, ovaj antologijski izbor sadrži i kritičke tekstove o autorima, njihovim pjesničkim zbirkama i samim pjesmama nastalim u vremenu kad više ne postoji ideološki nadzor nad poezijom, u demokratičnijim uvjetima po pjesnike, od onih prisutnih u doba socijalizma.

vidi katalog >