Dean Duda: Kultura putovanja

"Znanost ljudskog premještanja". Tako je Michel Butor objasnio svoj pojam iterologije, što ga je skovao "iz zabave". S književnošću je usko povezan, jer se upravo u književnosti i brojnim tekstovnim vrstama potvrđuje i posvjedočuje kultura putovanja. Nastojeći istražiti kako književnost sustvaralački sudjeluje u toj kulturi, autor u nizu primjera, od starogrčkog ljubavnog romana, fantastičnih pripovijesti o putovanju i kasnoantičkih itinerarija, preko hodočašća i novovjekovnog "nauka o putničkom umijeću", te prakse “grand toura“ i demokratizacije putovanja u 19. stoljeću, sve do pojave modernog turizma, prati izraze putničkih praksi kroz povijest književnosti, koje su uvijek i odraz stupnja razvijenosti opće infrastrukture, ali i društvenih odnosa i promjena u ideologiji.

vidi katalog >