Denis Derk: Posljednja volja Vesne Parun

Velika želja pjesnikinje da objavi antologiju nesretnih hrvatskih književnih sudbina, bila je onemogućena njezinom smrću. Uvid u njezina razmišljanja i nakane, gledanje na ljude i događaje, književna vrednovanja kolega pisaca, borba za egzistenciju, sve to čini knjigu zanimljivim izvorom informacija o življenju i umjetničkom djelovanju Vesne Parun u posljednjih dvadesetak godina njezina života.

vidi katalog >