Katarina Peović Vuković: Mediji i kultura

Kroz četiri originalne studije autorica u ovoj knjizi brani tezu kako struktura medija ne utječe na društvenost, politiku, identitete, već je i sama izraz neke društvenosti, kulture. U prvoj studiji pokazano je kako je Marshall McLuhan postavio temelje za razumijevanje medija kao simptoma te da je njegovo nasljeđe još i danas nezaobilazno kad je riječ o razumijevanju medijskih fenomena. Druga studija se kroz odgovor na pitanje postoji li politika otpora nakon decentralizacije bavi aktualnim prijeporima oko političnosti medija. U trećem dijelu su odabrana tri novomedijska događaja u hrvatskoj koji dovode u pitanje učinak medijskih tehnologija na društvo, kulturu i politiku, dok je u posljednjem dijelu riječ o virtualizaciji zbilje, medijskim igrama i njihovoj nerazlučivosti od stvarnosti.

vidi katalog >