Lars Fr. H. Svendsen: Filozofija zla

Autor na temelju svojih osobnih uvjerenja i opće sekularizacije Zapada razmatra zlo kao moralnu kategoriju koja se u prvom redu tiče ljudskog djelovanja. Opravdanost tematike zla proizlazi iz autorovog stava da je pojam zla bio zanemaren, da se činio nesuvremenim, kao ostatak predmodernog vremena kad se upotrebljavao kršćanski okvir za razumijevanje svijeta ili se pak, kao u današnje vrijeme fascinacije zlom, ono ističe kao čisto estetski fenomen te se iz vida gubi "ono strašno" (u književnosti, filmovima...). Nakon početnog poglavlja, koje je posvećeno teološkim rješenjima fenomena zla, u drugom poglavlju "Antropologija zla" raspravlja se o tome "je li čovjek dobar ili zao", zasniva se tipologija različitih oblika zla (demonskog, instrumentalnog, idealističkog i glupog zla) i time postavlja temelj za odgovor na pravi problem: što možemo kao slobodna, misaona i djelatna bića poduzeti u odnosu na zlo. Svendsenov pristup je filozofsko-antropološki; u ispitivanju najvažnijih aspekata zla služio se povijesnim izvorima, uključio je filozofe i književnike koje je smatrao bitnima te studiju popratio iscrpnim bilješkama o pojedinim navodima. Na kraju je navedena literatura kojom se autor služio.

vidi katalog >