Mark Fisher: Kapitalistički realizam

Autor u ovoj sociološkoj studiji o naravi suvremenog kapitalizma polazi od raširenog osjećaja da ne samo da je danas kapitalizam jedini održivi politički i ekonomski sustav, već da je nemoguće čak zamisliti njegovu suvislu alternativu. Analizirajući učinke "kapitalističkog realizma" na rad, kulturu, obrazovanje i mentalno zdravlje, a uz zamjetnu dozu analitičkog cinizma, autor pokušava odgovoriti postoji li alternativa takvom kapitalizmu, možda u obliku državne kontrole ili kakva druga.

vidi katalog >