Srećko Horvat: Pažnja! Neprijatelj prisluškuje

Autor je razgovarao s petnaest vodećih intelektualaca o najvažnijim temama današnjice kao što su demokracija, globalizacija, "Arapsko proljeće", budućnost Europe, kultura straha, liberalni kapitalizam. U razgovorima su sudjelovali: Tariq Ali, Zygmunt Bauman, Terry Eagleton, Francis Fukuyama, Frank Furedi, Michael Hardt, Stephane Hessel, Wang Hui, Amos Oz, Raj Patel, Renata Salecl, Gayatri Spivak, Gianni Vattimo, Philip Zimbardo i Slavoj Žižek. Andrej Nikolaidis u predgovoru je napisao da je knjiga intelektualna potraga za istinskom alternativom.

vidi katalog >