Susana Fortes: Čekajući Roberta Capu

Gerta Pohorylle, mlada Židovka, bježi sredinom 30-ih godina 20. stoljeća iz Njemačke kako bi izbjegla nacističke progone. Spas nalazi u Parizu gdje upoznaje mađarskog fotografa Andréa Friedmanna. Iako se nad Europu nadvila sablast skorog rata, dvoje mladih ljudi se zaljubljuje. Spaja ih, također, i strast prema fotografiji, pa zajedno smišljaju lik Roberta Cape koji će postati Friedmannov proslavljeni alter ego. Svjesni povijesnog trenutka u kojem žive i snage fotografije kao medija, Gerta i André odlaze u ratom već zahvaćenu Španjolsku.

vidi katalog >