Teorija i povijest dizajna

Knjiga predstavlja svojevrstan pregled glavnih tema i koncepcija prisutnih u području teorije i povijesti dizajna. U predgovoru sastavljač Feđa Vukić obrazlaže smisao ove antologije te izlaže kriterije odabira tekstova posvećenih mišljenju o materijalnom, uporabnom i lijepom u kulturi projektiranja predmeta i vizualnih komunikacija za masovnu proizvodnju. U središnjem dijelu su prijevodi šezdesetak temeljnih radova iz područja primijenjene umjetnosti i industrijskog dizajna te metodologije, teorije i povijesti dizajna u vremenskom rasponu od osamnaestog stoljeća i J. W. Goethea do suvremenih propitivanja S. Žižeka. Na kraju knjige se nalaze životopisi odabranih, u knjizi zastupljenih autora. Knjigu je senat Sveučilišta u Zagrebu godine 2012. odobrio za uporabu u nastavi kao sveučilišni priručnik.

vidi katalog >