Dragan Damjanović: Arhitekt Herman Bollé

Arhitekt Herman Bolle rođen je 1845. godine u Kölnu, a studij arhitekture završio je na bečkoj Akademiji. Istovremeno je radio u atelijeru glasovitog austrijskog arhitekta Friedricha von Schmidta koji je obavljao i velike poslove u Hrvatskoj. 1879. godine Bolle definitivno seli u Zagreb i odmah dobiva narudžbe te započinje bogatu arhitektonsku i pedagošku djelatnost. Restaurirao je i izgradio u Hrvatskoj brojne objekte: Muzej za umjetnost i obrt i Obrtnu školu, arkade na Mirogoju, hodočasnički kompleks u Mariji Bistrici, katedralu, Nadbiskupski dvor te više kaptolskih kurija u Zagrebu, zgradu Akademije... Sudjelovao je u važnim pitanjima urbanističkoga oblikovanja Zagreba. Također, realizirani su brojni njegovi projekti na području primijenjenih umjetnosti. Ova monografija donosi iscrpan uvid u djelatnost ovog značajnog arhitekta. Monografija je bogato ilustrirana nacrtima, crtežima i fotografijama, a sadrži i bogatu bibliografiju.

vidi katalog >