Enver Krivac: Ništa za pisati kući o

Knjiga priča hvaljena od kritike, svestranog hrvatskog autora, podijeljena u četiri cjeline koja plijeni čitateljevu pažnju zanimljivošću, naokom jednostavnošću, igrom riječima i značenjima, različitim dužinama priča, rečenica i stila. Priče su to s više poezije u priči, nego priče u pripovijedanju u kojima autor povezuje sve sa svime, uvijek sve ironizira, sebe prvenstveno.

vidi katalog >