Scarlett Thomas: Naš tragični svemir

Dok se njezin privatni svemir polako raspada i ništa joj u životu ne ide onako kako bi željela, junakinja romana postavlja si pitanja o smislu svega što postoji i preispituje svijet  koji je okružuje i svoje mjesto u njemu. U trenutku kad joj se čini da je na samom dnu, a privatni i poslovni život donose joj sve samo ne ispunjenost i zadovoljstvo, Meg Carpenter otvara vječna i uvijek aktualna pitanja: Krojimo li doista sami svoju sudbinu i u kojoj mjeri?  Zašto se grčevito držimo veza koje ne funkcioniraju?  U kakvom su odnosu naši mali, privatni svemiri s onim velikim i nedokučivim?

vidi katalog >