Aleksandar Hemon: Knjiga mojih života

Autobiografska knjiga bosanskohercegovačkog novinara i književnika u kojoj autor piše o svom djetinjstvu i mladosti u Sarajevu (o igri, ljubavima, školi, knjigama, glazbi), i odlasku u Ameriku, koji se od privremenog pretvorio u stalni boravak. Posvemašnju izgubljenost za vrijeme rata u vlastitoj, a boravka u stranoj zemlji, zamijenila je izgradnja potpuno novog života, a nakon toga traume i potresi obiteljskog života.

vidi katalog >