Amos Oz: Među svojima

U osam pojedinačnih zgoda članova kibuca, koje zajedno tvore sliku njihova kolektivnog života, autor prikazuje ne samo osobitosti njihove svakodnevice, već i razloge urušavanja tog sustava. Iz svih ovih priča izvire mnogobrojnost zatomljenih emocija, misli, želja u cilju održanja "kolektivnog" duha, a upravo to prigušeno "ja", akumulirano nezadovoljstvo niza aktera ovih crtica, članova kibuca, razlog je postepenog rastakanja osnovnih načela na kojima sustav počiva. Ili, kako jedan lik u mislima zaključuje o istorziranoj slici kolektivizma u odnosu na njegove početke: "U prvim danima osnutka kibuca svi smo živjeli kao jedna porodica. (…) U današnjem kibucu dok stojiš na vlastitim nogama, svi čekaju kad ćeš pasti, a ako padneš, svi ti pritrče da te podignu." S druge strane, u nekih se upravo to "zatomljeno" pretvara u snagu da šutke ustraju u repetitivnosti, inerciji ili pak pomirenosti i prihvaćanja življenja unutar te zajednice.

vidi katalog >