Dale Archer: Više nego normalno

Autor, američki psihijatar s bogatim iskustvom u kliničkom radu te javnim i medijskim istupima, protivi se sve raširenijoj praksi dijagnosticiranja psihičkih poremećaja kod ljudi koji pate od uobičajenih psihičkih tegoba i posljedičnom farmakološkom tretmanu istih te zagovara novi pristup psihičkom zdravlju koji mnoga ljudska ponašanja koja odudaraju od uobičajenog smatra normalnima, pa čak i, s evolucijskog gledišta, poželjnima. Normalan ljudski karakter, tvrdi autor, ima osam osnovnih osobina ličnosti, ali ako je neka od tih osobina prisutna u ekstremnom obliku, može biti nenormalna i time ljudima uzrokovati nevolje, odnosno dovesti do psihijatrijske dijagnoze. Tih su osam osnovnih osobina ličnosti (odnosno njihov ekstremni oblik): avanturizam (hiperaktivnost), perfekcionizam (opsesivno-kompulzivni sindrom), plahost (socijalna anksioznost), pretjerana pobuđenost (generalizirani anksiozni poremećaj), dramatičnost (histrionski poremećaj), usredotočenost na sebe (narcizam), visoka razina energije (bipolarnost) i magično mišljenje (shizofrenija). Autor tvrdi da je nužno poznavati svoje dominantne osobine ličnosti, kao i načine kako ih možemo pretvoriti u svoje prednosti. Zato knjiga sadrži upitnik za određivanje dominantnih osobina ličnosti, kao i poglavlja posvećena svakoj od njih. Tih osam poglavlja ih opisuju, oprimjeruju i pružaju mnoštvo informacija o njihovim dobrim stranama, potičući čitatelje da ih iskoriste za svoju dobrobit, u osobnim i profesionalnim odnosima, te za dobrobit svoje okoline.

vidi katalog >