David Graeber: Dug

Američki antropolog u svojoj alternativnoj povijesti novca i tržišta analizira dugove, hipotekarne kredite i osiguranja kreditnih rizika od Sumerana do danas te prikazuje vječnu borbu siromašnih i bogatih, obilježenu nasiljem i opresijom. Analizirajući tijekove stvarnog i virtualnog novca autor zaključuje da svi današnji financijski aparati postoje od davnine te da je dužničko ropstvo tekovina ljudske civilizacije, kao i mnogi pojmovi drevnog prava, religije i kolektivne svijesti, a koji potječu iz starih rasprava o novcu.

vidi katalog >