Denis Peričić: Ljubav, zlo i naopako

Knjiga priča koja se može promatrati kao povijesni pregled od srednjeg vijeka, preko dvaju svjetskih ratova pa sve do suvremenih ratova na prostorima bivše Jugoslavije. Kako i najavljuje u naslovu knjige, autor u svakoj priči tematizira ljubav u širokom rasponu njezinih ostvarenja, tj. neostvarenja zbog bolesti, smrti, predrasuda, rata. Slijedom toga, priče su i žanrovski raznolike: horor, znanstveno-fantastične, legende, realistične...

vidi katalog >