Ha-Joon Chang: 23 stvari koje vam neće reći o kapitalizmu

Južnokorejski ekonomist, kolumnist "The Guardiana", raskrinkava 23 mita o kapitalizmu i otkriva nam primjerice, da slobodno tržište zapravo uopće ne postoji, da kapital ipak ima nacionalnost, da ne živimo u postindustrijskom dobu, da bogaćenje bogatih ne čini i nas ostale bogatima, da unatoč propasti socijalizma još živimo u planskim ekonomijama, da bolje obrazovanje samo po sebi državu neće učiniti bogatijom, da osigurati jednake mogućnosti svima možda i nije sasvim pravedno, da financijska tržišta trebaju postati manje, a ne više efikasna, da za dobru ekonomsku politiku nisu presudni dobri ekonomisti itd.

vidi katalog >