Holger van den Boom: Princip dizajna

Sveučilišni profesor industrijskog i informatičkog dizajna u nizu kratkih eseja na popularan i komunikativan način raspravlja o dizajnu u kontekstu postmodernog društva u želji da potakne širu raspravu o različitim njegovim aspektima. Polazeći od današnje sveprisutnosti dizajna, vjeruje kako je on ambivalentan, te predlaže veću kritičnost javnosti u tome pitanju, s obzirom da dizajn "ima sve važniju ulogu u našem natjecateljski orijentiranom životu" i lako ga je pomiješati s marketingom.

vidi katalog >