Igor Zidić: Slika i vrijeme : Josip Vaništa

Autor je iskoristio opus Josipa Vanište kao polazište za znanstvenu i nadasve stručnu interpretaciju njegova lika i djela. Zidić u trećem svesku edicije „Slika i vrijeme“ pomalo pjesnički opisuje neobičnu Vaništinu ikonografsku slikarsko-literarnu mrežu, u knjizi koja djeluje kao priručnik o jedinstvenom djelovanju likovnog i književnog jezika. Komparativnom analizom izdvojenih simbola, no i cjelokupnih likovnih ostvarenja, Zidić potvrđuje da svi mogu naučiti i trebaju znati kako čitati sliku. Na kraju knjige nalazi se napomena o izboru tekstova, bilješka o prvom tiskanju uvrštenih tekstova, kazalo imena i bilješka o piscu.

vidi katalog >