Irena Vrkljan: Koračam kroz sobu

Dvadesetak autoričinih novih pjesama "uokvireno" je esejima o njezinom cjelokupnom opusu i biografiji iz pera petnaestoro autora koji su u svojim prilozima objedinili i književnopovijesni i književnokritički aspekt Vrkljaničina stvaralaštva. Posebna je draž ove knjige izbor crno-bijelih fotografija iz privatnih albuma, od kojih je mnoge snimila sama autorica.

vidi katalog >