Ivan Lovrenović: Nestali u stoljeću

Pišući studije-eseje o osobnoj povijesti, svojoj obitelji i užem familijarnom zavičaju, o bosanskim franjevcima, Bosni Srebrenoj, Drugom svjetskom ratu i nedavnom ratu u Bosni, dakle o velikim povijesnim događanjima i o malim ljudskim sudbinama, autor plete lucidnu mrežu povijesnih i ljudskih veza te stvara sveobuhvatnu sliku prostora i vremena. Iz autorova sarajevskog stana na Grbavici, iz kojeg je u ratu protjeran, nestali su dragocjeni rukopisi za više novih knjiga, od kojih mu je tek nekoliko vraćeno u poraću. Na temelju njih nastalo je ovo djelo.

vidi katalog >