Ivan Vladislavić: Dvostruki negativ

Roman priznatog suvremenog južnoafričkog pisca. Autor u romanu otkriva težu, bolniju stranu Južne Afrike, državu podijeljenosti, mržnje i neminovnog i svugdje prisutnog rasizma. Slijedom toga, roman je podijeljen na tri cjeline koje obuhvaćaju tri razdoblja južnoafričke povijesti: aparthejd u osamdesetim godinama 20. stoljeća, promjene u devedesetima te razdoblje u 21. stoljeću u kojem se promjene ipak odvijaju, ali vrlo sporo.

vidi katalog >